Indexes | Perso-Indica
3. Index of Authors of Sources Translated into Persian
[18] items

Fables and Tales


Malik Muḥammad Jāyasī

Padmāwati (Hingāma-yi ‘išq, Rat Padam, Šam’ wa Parwāna)


Ibn al-Muqaffa‘

Kalīla wa Dimna (Anwār-i Suhaylī)


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī Bilgrāmī

Subḥāt al-marjān fī ātār hindustān (Ġizlān al-hind)


Nārāyaṇa

Hitopadeśa (Mufarriḥ al-qulūb)


Mawlānā Dāwūd

Canainī (Čandāyan, ‘Iṣmat-nāma)


‘Ālam

Mādhavānal-kāmakandal (Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz)

Philosophy, Yoga and Dharma


Anonymous

(‘Ayn al-ḥayāt)

Historical Works


Kalhaṇa - Jonarāja - Śrīvara - Śuka

Rājataraṅgiṇī (Rājataraṅgiṇī (Akbar))


Kišav Dās Mišra

Bīrsīnghdevacarīta (Faraḥ-baḫš-i jān)

Treatises of mixed contents


Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī Bilgrāmī

Subḥāt al-marjān fī ātār hindustān (Ġizlān al-hind)

Mathematics, Astronomy and Astrology


Bhāskara

Līlāvatī (Tarjuma-yi Līlāwatī)

Bījagaṇita (Tarjuma-yi Bīj ganit)


Ḍhuṇḍhirāja

Jātakābharaṇam (Miftāḥ al-nujūm)

Natural sciences


Bṛhaspati

Bṛhaspatimata (Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat)


Pālakāpya

Hastyāyurveda (Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat)

Sexology


Pandit Kokkoka

Kokaśāstra (Kokaśāstra, Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’), Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’), Laḏḏat al-nisā’)

Music


Śārṅgadeva

Saṅgītaratnākara (Šams al-aṣwāt)

Medicine


Śārṅgadhara

Śārṅgadharasaṃhitā (Ḥadīqa al-šifā)


Vāgbhaṭa

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā (Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī)

Epic


Tulsidas

Rāmcaritmānas (Amar-Prakāsh (Rāmāyan), Rāmāyan)


Vālmīki

Rāmāyaṇa (Amar-Prakāsh (Rāmāyan), Dāstān-i Rām ū Sītā, Khulāṣa-yi Rāmāyan, Nayrang-i Ḥusn, Rāmāyan, Rāmāyan, Rāmāyan of Akbar, Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām, Rāmāyan of Giridhar Dās, Rāmāyan of Sumīr Chand, Tarjuma-yi Rāmāyan)