Indexes | Perso-Indica
6. Index of Original Titles of Sources Translated into Persian
[20 items]

Fables and Tales


Hitopadeśa

Mufarriḥ al-qulūb


Kalīla wa Dimna

Anwār-i Suhaylī


Mādhavānal-kāmakandal

Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz


Padmāwati

Hingāma-yi ‘išq

Rat Padam

Šam’ wa Parwāna


Subḥāt al-marjān fī ātār hindustān

Ġizlān al-hind


Čandāyan

Čandāyan

‘Iṣmat-nāma

Philosophy, Yoga and Dharma


<p><em>Amṛtakuṇḍa</em></p>

‘Ayn al-ḥayāt

Historical Works


Bīrsīnghdevacarīta

Faraḥ-baḫš-i jān


Rājataraṅgiṇī

Rājataraṅgiṇī (Akbar)

Treatises of mixed contents


Subḥāt al-marjān fī ātār hindustān

Ġizlān al-hind

Mathematics, Astronomy and Astrology


Bījagaṇita

Tarjuma-yi Bīj ganit


Jātakābharaṇam

Miftāḥ al-nujūm


Līlāvatī

Tarjuma-yi Līlāwatī

Natural sciences


Bṛhaspatimata

Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat


Hastyāyurveda

Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat

Sexology


Kokaśāstra

Kokaśāstra

Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)

Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)

Laḏḏat al-nisā’

Music


Saṅgītaratnākara

Šams al-aṣwāt

Medicine


Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī


Śārṅgadharasaṃhitā

Ḥadīqa al-šifā

Epic


Rāmcaritmānas

Amar-Prakāsh (Rāmāyan)

Rāmāyan


Rāmāyaṇa

Amar-Prakāsh (Rāmāyan)

Dāstān-i Rām ū Sītā

Khulāṣa-yi Rāmāyan

Nayrang-i Ḥusn

Rāmāyan

Rāmāyan

Rāmāyan of Akbar

Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām

Rāmāyan of Giridhar Dās

Rāmāyan of Sumīr Chand

Tarjuma-yi Rāmāyan