Indexes | Perso-Indica
5. Index of Persian Titles (All)
[162 items]

Historical Works


Bahjat al-‘ālam (Ḥakīm Mahārat Ḫān Ispahānī)


Ahwāl-i rājahā-yi Jaipūr


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Duwal Rānī wa Ḫiżr Ḫān (Amīr Ḫusraw Dihlawī)


Faraḥ-baḫš-i jān (Rāy Šiv Paršād)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Gwāliyār-nāma (Šayḫ Jalāl Ḥiṣārī)


Gwāliyār-nāma (Hirāman b. Girdhardās Munšī)


Gwāliyār-nāma (Ḫayr al-dīn Muḥammad Ilāhābādī)


Haft tamāšā (Mīrzā Muḥammad Ḥasan Qatīl )


Jāmi‘ al-tawārīḫ (Rašīd al-Dīn Hamadānī)


Jāmi‘ al-tawārīḫ (Replacement volume) (Ḥāfiẓ-i Abrū)


Kulliyāt-i Gwāliyārī (Sayyid Fażl ‘Alī Šāh Qādirī)


Majmū‘a (Unknown)


Majmū‘a-yi fayż wa gul-i bī-ḫazān (Sūndar Lāl)


Maẓāhir al-adyān (Muḥammad Riżā Tabātabāyī)


Rājataraṅgiṇī (Akbar) (Šāhābādī)


Rājataraṅgiṇī (Zayn al-‘Ābidīn translation)


Ranjitsingh-nāma


Taḏkira al-umarā’ (James Skinner)


Tanbīh al-ġāfilīn (Sadāsukh Niyāz Dihlawī)


Tārīḫ-i Banākatī (Banākatī)


Tārīḫ-i Banāras (Ġulām Hussayn Ḫān ibn Himmat Ḫān Šāhjahānābādī)


Tārīḫ-i Bharatpūr (Francis “Farāsū” Gottlieb)


Tārīḫ-i Kurg (Ḥussayn Ḫān-i Lūhānī)


Tarjuma-yi kaifiyyat-i nasab-nāma-yi rāja Satāra-wāla qawm Maraṭhā Bhusla (Sītā Rām)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)


Tawārīḫ-i Rājagān-i Hindūr


Zubdat al-tawārīḫ (Abū al-Qāsim Qāšānī)

Geography of India


Bahjat al-‘ālam (Ḥakīm Mahārat Ḫān Ispahānī)

Language Manuals and Glossaries


Ajay Čand-nāma (Ajay Čand Bhaṭnāgar)


Nawādir al-Alfāẓ (Ārzū)


Qaṣīda dar luġāt-i hindī (Yusūf ibn Muḥammad Yūsuf Ḫurāsānī “Yūsufī”)


Saṃskṛtā Ratnākara (Śukla Mathurānātha)


Sanskrit-Persian Primer (Śukla Mathurānātha)

Epic


Amar-Prakāsh (Rāmāyan) (Amar Singh)


Aśvamedha Parvan


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Dāstān-i Rām ū Sītā (Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī)


Gītā-Subodhinī


Haribansa Purāna


Jahān-i ẓafar (Makkhan Lāl “Ẓafar”)


Khulāṣa-yi Rāmāyan (Munšī Bankī Lāl “Ẓār”)


Mahābhārat (Ādi and Sabhā Parvans) (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)


Mahābhārata (Zayn al-‘Ābidīn translation) (Mullā Aḥmad)


Mal‘ūn-nāma


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Mujmal al-tawārīḫ wa al-qiṣaṣ


Nargisistān (Candarman "Bedil")


Nayrang-i Ḥusn (Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”)


Rāmāyan (Amānat Ray Lālpūrī)


Rāmāyan (Debīdās Kāyasth)


Rāmāyan


Rāmāyan of Akbar (Naqīb Ḫān)


Rāmāyan of Candarman Kāyath ibn Shrī Rām (Candarman Kāyath ibn Shrī Rām)


Rāmāyan of Giridhar Dās (Giridhar Dās)


Rāmāyan of Sumīr Chand (Sumīr Chand)


Razm-nāma (Naqīb Ḫān)


Tarjuma-yi Rāmāyan (Gopal ibn Govind Satri)


Udyoga Parvan


Virāṭa Parvan

Fables and Tales


Anwār-i Suhaylī (Wā’iz Kāšifī)


Baḥr al-asmār


Bilawhar wa Būdīsaf (Turfan fragment)


Bilawhar wa Buyūḏasf (Niẓām Tabrīzī)


Čandāyan (‘Abd al-Quddūs Gangohī)


Duwal Rānī wa Ḫiżr Ḫān (Amīr Ḫusraw Dihlawī)


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Ḫing-but wa Surḫ-but (Abū al-Qāsim Ḥasan ‘Unṣurī Balḫī)


Hingāma-yi ‘išq (Anand Rām)


Ḫirad-afzā (‘Abd al-Qādir Badā’ūnī)


Jawāhir al-asmār (‘Imād ibn Muḥammad Ṯaġarī)


Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz (Ḥaqīrī Kāšānī)


Maṯnawī-i ‘irfān (Bedil)


Mufarriḥ al-qulūb (Tāj al-Dīn Muftī al-Malikī)


Rat Padam (Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī)


Šāhnāma or Singhāsanbattīsī (Čaturbhūjdās bin Mihrčand)


Šam’ wa Parwāna (Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī)


Sūz wa gudāz (Muḥammad Riżā Nu’ī Ḫabūšānī)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Ṭūṭī-nāma (Muḥammad Qādirī)


‘Iṣmat-nāma (Ḥamīd Kalānawrī)


‘Išq-nāma (Sijzī Dihlawī)

Treatises of mixed contents


Ā’īn-i Akbarī (Abū al-Fażl ‘Allāmī ibn Mubārak)


Ġarīb-i hind (Ġulām Dāwud)


Ġizlān al-hind (Mīr ‘Alī Ḫān Ḥusaynī Wāsiṭī 'Āzād' Bilgrāmī)


Majmū‘a (Unknown)


Maṭāli‘ al-hind (Salāmat ‘Alī Ṭabīb ibn Muḥammad ‘Ajīb al-Benārsī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tašrīḥ al-aqwām (James Skinner)


Tuḥfat al-hind (Mīrzā Ḫān ibn Faḫr al-Dīn)

Mathematics, Astronomy and Astrology


Badā’i‘-i funūn (Mīdnī Mal ibn Dhārma Narāyāṇ)


Dastūr al-siyāq (Uday Lāl)


Majmū‘a (Unknown)


Miftāḥ al-nujūm (Abū al-Ḥasan Ajūdhanī)


Nuqūd al-ḥisab (Muḥammad Irtaża ‘Alī Ḫān)


Tarjuma-yi Bīj ganit (‘Aṭā’ Allāh Rašīdī)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Tarjuma-yi Līlāwatī (Fayżī, Abū al-Fayż ibn Mubārak)

Philosophy, Yoga and Dharma


Baḥr al-ḥayāt (Muḥammad Ġawṯ Gwāliyārī)


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Ḥawż al-ḥayāt


Kāmarūpañčāšikā


Niẓām al-qulūb (Niẓām al-Dīn Awrangābādī)


Risāla-yi šaṭṭāriyya (Bahā’ al-Dīn al-Anṣārī)


Risāla-yi wujūdiyya (Mu‘īn al-Dīn Čištī)


Rušd-nāma (ʻAbd al-Quddūs Gangohī )


Silsila-i jōgiyān (Sītal Singh “Bī-khwud”)


Tarjuma-yi dharm šāstr


‘Ayn al-ḥayāt (Muḥammad ‘Abd al-Razzāq)


‘Ayn al-ḥayāt (Ahmadnagar recension)

Treatises on Indic religions


Bayān al-adyān (Abū al-Ma‘ālī Muḥammad ibn ‘Ubayd Allāh ibn ‘Alī)


Bayān-i ‘ibādat-i mukh-hā ba-nām-i Takādī-bā (‘Azīz Allāh Buḫārī - Ṣādiq ‘Alī)


Bhagavad-gītā


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fayż ibn Mubārak Fayżī (Fayyāżī)


Bhagavad-gītā attributed to Abū al-Fażl ibn Mubārak


Bhagavad-gītā attributed to Dārā Šikūh


Gayāmahātmya (Ānandghan Ḫwuš)


Gītā-Subodhinī


Haft tamāšā (Mīrzā Muḥammad Ḥasan Qatīl )


Jāmi‘ al-tawārīḫ (Rašīd al-Dīn Hamadānī)


Janam-sākhī (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Mabda’-i jahān (‘Abd al-Ġanī Ṣūfī)


Maẓāhir al-adyān (Muḥammad Riżā Tabātabāyī)


Mir‘āt al-ḥaqā’īq (‘Abd al-Raḥmān Čištī)


Silsila-i jōgiyān (Sītal Singh “Bī-khwud”)


Tanbīh al-ġāfilīn (Sadāsukh Niyāz Dihlawī)


Tarjuma-yi kāśīkhaṇḍa (Ānandghan Ḫwuš)


Tarjuma-yi mulāqāt-i Nānak (Ḫwāja ‘Abd al-Ḥakīm Ḫān)


Tarjuma-yi śāstra (Zurāvar Siṅgh)


Tuḥfat al-muwaḥḥidīn (Rām Mohan Roy)


Zubdat al-tawārīḫ (Abū al-Qāsim Qāšānī)

Occult sciences


Bhopāl śāstra (Parašurām (unknown translator))


Dak wa Pandali


Haft aḥbāb


Mir’āt al-qiyāfa (Vraja Mohana Maḥsūrī)


Qiyāfa-šināsī (Fażl Allāh)


Tarjuma-yi kitāb-i Bārāhī (ʿAbd al-ʿAzīz Šams-i Tahānisarī)


Ṭilism-i i‘jāz (Kišan Siṅgh)


Tuḥfat al-hind (Mīrzā Ḫān ibn Faḫr al-Dīn)

Natural sciences


Ḏaḫīrat al-fu’ād (Muḥammad Ṣādiq)


Dastūr al-‘amal ba-qawl aṭibbā-yi hindī


Faras-nāma (Zayn al-‘Ābidīn ibn Abū al-Ḥasan Karbalā’ī Hāšimī)


Fīl-nāma wa šikār-nāma-yi Šāh-Jahāndat (Sa‘d Akbar)


Jāmi‘ al-ašyā’ (Bāqir Ḥusayn Ḫān)


Qurrat al-mulk


Rāḥat al-faras (Anand Rām)


Tarjuma-yi Sālōtar (‘Abd Allāh ibn Ṣafī)


Tarjuma-yi Sālōtar-i asbān


Timtāl-i ašyā’ wa azhār al-adwiya (Ġulām ‘Alī)


Tuḥfa al-faras (Qāżī Ḥasan Dawlatābādī)


Tuḥfa-yi kān-i ‘ilāj-i asp (Muḥammad Qāsim ibn Šarīf Ḫān)

Medicine


Dastūr al-aṭibbā’ (Muḥammad Qāsim Hindūšāh Firišta)


Dastūr al-hunūd (Amān Allāh Ḫān ‘Amānī’)


Dastūr al-‘amal ba-qawl aṭibbā-yi hindī


Ḥadīqa al-šifā (Muḥammad Jamīl ibn ‘Abd al-Wahhāb)


Ḥikmat-i Sulaymān-Šāhī (Qāsim ibn Quṭb ibn Ya‘qūb)


Ḫulāṣa-yi Bīnā (Bīnā ibn Ḥasan)


Majmū‘a-yi Šamsī (Ḫwāja Šams Mustawfī)


Majmū‘a-yi Żiyā’ (Żiyā’ Muḥammad Mas‘ūd Rašīd Zangī ‘Umar Ġaznawī)


Ma‘dan al-šifā’-i Sikandar-šāhī (Miyān Bhuwa ibn Ḫawāṣṣ Ḫān)


Mufradāt-i hindī (Muḥammad Šarf al-Dīn)


Mufradāt-i hindī (José da Silva)


Mu‘ālajāt-i hindī (Šayḫ Ḥaydar Miṣrī)


Qaṣīda dar luġāt-i hindī (Yusūf ibn Muḥammad Yūsuf Ḫurāsānī “Yūsufī”)


Šifā al-maraż (Šihāb al-Dīn ibn ‘Abd al-Karīm Nāgawrī)


Šifā al-nās (Mīr Ḥaydar ‘Alī Dihlawī)


Taḏkira al-hind (Riżā ‘Alī Ḫān)


Tajribāt al-mujarrabāt-i Ġiyāṯ-šāhī (Sa‘d Allāh Niẓāmī Zanjānī)


Takmila-yi hindī (Šāh Ahl Allāh)


Ta’līf-i Šarīfī (Muḥammad Šarīf Ḫān)


Ṭibb-i Awrang-šāhī (Darwīš Muḥammad)


Ṭibb-i šifā-yi Maḥmūd-šāhī (‘Alī Muḥammad ibn Ismā‘il Aṣawālī Aṣīlī)

Music


Ġunyat al-munya


Lahajāt-i Sikandar-šāhī (Yaḥyā al-Kābulī)


Šams al-aṣwāt (Ras Baras)

Sexology


Kokaśāstra (Muḥammad Jāmī)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’) (Faqīr Allāh ibn Muḥammad ‘Azīz)


Kokaśāstra (Laḏḏat al-nisā’)


Laḏḏat al-nisā’ (Żiyā’ al-Dīn Naḫšabī)


Miftāḥ al-surūr-i ‘Ādil-šāhī (Maḥmūd or Muḥammad(-i) Ayāz)