Indexes | Perso-Indica
12. Index of Works in Verses
[21 items]


Ajay Čand-nāma (Ajay Čand Bhaṭnāgar)


Čandāyan (‘Abd al-Quddūs Gangohī)


Dāstān-i Rām ū Sītā (Sa‘d Allāh Masīḥ Pānīpatī)


Duwal Rānī wa Ḫiżr Ḫān (Amīr Ḫusraw Dihlawī)


Kalīla wa Dimna–yi manẓūm (Abū ‘Abd Allāh Ja’far ibn Muḥammad Rūdakī)


Khulāṣa-yi Rāmāyan (Munšī Bankī Lāl “Ẓār”)


Maṯnawī-i mādhavānal-kāmakandalā mausūm ba maḥẓ-i i‘jāz (Ḥaqīrī Kāšānī)


Maṯnawī-i ‘irfān (Bedil)


Nargisistān (Candarman "Bedil")


Nayrang-i Ḥusn (Munšī Jagan Kashūr “Ḥusn”)


Qaṣīda dar luġāt-i hindī (Yusūf ibn Muḥammad Yūsuf Ḫurāsānī “Yūsufī”)


Rāmāyan (Amānat Ray Lālpūrī)


Rāmāyan of Giridhar Dās (Giridhar Dās)


Ranjitsingh-nāma


Rat Padam (Mullā ‘Abd al-Šakūr Bazmī)


Rušd-nāma (ʻAbd al-Quddūs Gangohī )


Šam’ wa Parwāna (Mīr ‘Asgarī ‘Āqil Ḫān-i Rāzī)


Šifā al-maraż (Šihāb al-Dīn ibn ‘Abd al-Karīm Nāgawrī)


Sūz wa gudāz (Muḥammad Riżā Nu’ī Ḫabūšānī)


‘Iṣmat-nāma (Ḥamīd Kalānawrī)


‘Išq-nāma (Sijzī Dihlawī)